IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny

IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny

Predstavujeme vám novinku z unikátneho radu slovníkov Lingea, ktoré sa venujú hovorovému jazyku a slangu, najmä mladej generácie. Naším cieľom bolo vytvoriť aktuálny slovník, v ktorom nájdete bežné hovorové a slangové výrazy zo súčasnej nemčiny. Pripravujeme nové vydanie.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 224 | Formát: 165 x 115 mm | ISBN: 978-80-8145-018-1
Väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: lepená, mäkký obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-018-1
Balenie: 224 165 x 115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 11.90
Obsah
  • 10 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov
  • slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi
  • prehľad skratiek používaných na internete, v e-mailoch a SMS správach
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Hlavné vlastnosti
Ukážky
IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Predstavujeme vám novinku z unikátneho radu slovníkov Lingea, ktoré sa venujú hovorovému jazyku a slangu, najmä mladej generácie. Naším cieľom bolo vytvoriť aktuálny slovník, v ktorom nájdete bežné hovorové a slangové výrazy zo súčasnej nemčiny. Dynamika dnešnej doby sa odráža aj v tom, ako rozprávame. V hovorovej vrstve jazyka sa zmeny prejavia najskôr a ani nemčina sa im nevyhla. Väčšina prekladových slovníkov nestíha reagovať na tento vývoj, a tak sa pomerne často stáva, že používateľ v nich nenájde preklady slov, na ktoré bežne narazí pri komunikácii na ulici, v škole alebo na internete, pri sledovaní televízie či pri počúvaní modernej hudby. Často je odkázaný iba na kontext, z ktorého má pochopiť význam daného slova, čo môže byť občas skutočne náročné. Navyše, nemčina je špecifická veľkým množstvom dialektov, preto ani jej hovorová podoba nie je jednotná. Každý kraj má vlastný osobitý spôsob vyjadrovania - slovnú zásobu, spôsob krátenia slov, predložkové väzby ap.

Pri tvorbe slovníka sme čerpali nielen z uznávaných výkladových slovníkov hovorovej nemčiny a slangu, ale aj z mnohých internetových zdrojov. Slovenské ekvivalenty a preklady nemeckých výrazov a príkladov sme vyberali tak, aby čo najlepšie štylisticky vystihovali nemecký originál. Vzhľadom na zameranie slovníka sem patria aj slová, ktoré sa v slušnej spoločnosti nepoužívajú a so spisovným jazykom nemajú veľa spoločné. Súčasťou slovníka je aj zoznam skratiek, ktoré sa bežne používajú v SMS správach alebo v internetovej komunikácii.

Veríme, že vám tento slovník uľahčí komunikáciu ako v reálnom, tak aj vo virtuálnom svete a pomôže vám rozšíriť si obzory pri štúdiu tohto jazyka.